Zarząd z absolutorium

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego stowarzyszenia MKS Bytovia, które odbyło się w poniedziałek, 20 czerwca, zarząd klub otrzymał absolutorium za rok 2021.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do sprawozdania finansowego i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Członkowie stowarzyszenia udzielili zarządowi absolutorium.

Po części formalnej prezes Krystian Błank przedstawił obecną sytuację klubu, a w raz z tym owoce pracy nad projektem #NowaKarta. Omówione zostały również strategiczne oraz operacyjne plany klubu na przyszłość klubu, która jest widziana w co raz to bardziej kolorowych barwach.