Tag: Walne Zebranie Sprawozdawcze

Seniorzy

Zarząd z absolutorium

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego stowarzyszenia MKS Bytovia, które odbyło się w poniedziałek, 20 czerwca, zarząd klub otrzymał absolutorium za rok 2021....
komunikat
Seniorzy

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd MKS Bytovia na podstawie uchwały nr 1/05/2020 podjętej zgodnie z §21 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na 15 czerwca (poniedziałek)...