komunikat

Zmiana dotycząca Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd MKS Bytovii informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze, które pierwotnie miało odbyć się za pomocą komunikatora internetowego, odbędzie się jednak w Klubie Olimpijczyka przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie. Termin spotkania i godzina jego rozpoczęcia pozostają bez zmian.

Z racji znoszenia w kraju kolejnych obostrzeń zarząd klubu postanowił zrezygnować z internetowej formy zebrania. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00 z zachowaniem wymaganych środków ostrożności. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa. W miarę możliwości będzie również zachowany zalecany półtorametrowy dystans między osobami. Przed wejściem będzie punkt do dezynfekcji, a każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę ciała. Gdyby zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie, wyznacza się drugi – tego samego dnia o godzinie 18.30.

W razie niemożności uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym prosimy o indywidualny kontakt z członkami zarządu.