Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów kupujących bilety i karnety na mecze domowe MKS Bytovii Bytów

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

a) MKS Bytovia Bytów z siedzibą w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów i karnetów na mecze domowe MKS Bytovii Bytów (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Niepodanie w.w danych może skutkować odmową sprzedaży biletu na imprezę masową.

c) Podstawą prawną przetwarzania przez MKS Bytovia Bytów Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest art. 13 ust 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r (Dz. U. 2019.0.2171)

d) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez MKS Bytovia Bytów podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych oraz archiwalnych, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

f) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania dostępu do treści swoich danych;

– prawo żądania sprostowania danych osobowych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo wniesienia sprzeciwu.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna RODO dla klientów kupujących bilety i karnety na mecze domowe MKS Bytovii Bytów poprzez serwis bilety.bytoviabytow.pl

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

a) MKS Bytovia Bytów z siedzibą w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów i karnetów na mecze domowe MKS Bytovii Bytów poprzez serwis bilety.bytoviabytow.pl (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, IP)

Niepodanie w.w danych może skutkować odmową sprzedaży biletu na imprezę masową.

c) Podstawą prawną przetwarzania przez MKS Bytovia Bytów Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest art 13 ust 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r (Dz. U. 2019.0.2171)

d) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez MKS Bytovia Bytów podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych oraz archiwalnych, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

f) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania dostępu do treści swoich danych;

– prawo żądania sprostowania danych osobowych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo wniesienia sprzeciwu.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.