Walne spotkanie sprawozdawcze w maju

Zarząd MKS Bytovia na podstawie uchwały nr 02/04/2023 podjętej zgodnie z §21 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia MKS Bytovia na dzień 29 maja (poniedziałek) na godzinę 18.30.

Gdyby z powodu niskiej frekwencji, zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin – tego samego dnia o godzinie 18.45. Zebranie odbędzie się w budynkach klubowych przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie.