Spotkanie sprawozdawcze w czerwcu

Zarząd MKS Bytovia na podstawie uchwały nr 02/05/2022 podjętej zgodnie z §21 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia MKS Bytovia na dzień 20 czerwca (poniedziałek) na godzinę 18.00.

Gdyby z powodu niskiej frekwencji, zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin – tego samego dnia o godzinie 18.15. Zebranie odbędzie się w Klubie Olimpijczyka przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie.