Pamiętajmy

W tych listopadowych dniach zadumy, gdy będziemy odwiedzać groby członków naszych rodzin i znajomych, pomódlmy się również i pomyślmy o osobach z naszej czarno-biało-czerwonej rodziny, których już nie ma z nami. Zatrzymajmy się przy ich grobach i zapalmy świeczkę. Niech pamięć o nich trwa!