Klub Biznesu spotkał się na zamku

W piątkowy wieczór dzięki gościnności Restauracji Zamek odbyło się kolejne spotkanie Klubu Biznesu. Podsumowano na nim aktualne działania klubu w związku z projektem Nowa Karta.

Klub Biznesu to inicjatywa zrzeszająca firmy zebrane wokół MKS Bytovii Bytów. Pozwala łączyć pasję do sportu z bisnesem, pozwalając na wspólne spotkania przedsiębiorców z regionu.

W piątkowy wieczór odbyło się kolejne spotkanie klubu. Na jednej z sal zamkowej restauracji spotkały się władze Bytovii z przedstawicielami sponsorów. Na spotkaniu gościł również przedstawiciel miasta, wiceburmistrz Mateusz Oszmaniec.

Spotkanie rozpoczął prezes bytowskiego klubu, Krystian Błank. Opowiedział o tym co udało się dokonać na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz o planach, które w najbliższej przyszłości mają się ziścić.  Wspomniane zostały również efekty wdrażania projektu #NowaKarta.

Głos zabrał również trener Karol Szymlek, który przede wszystkim podziękował sponsorom za wsparcie, dzięki któremu zespół może w znakomitych warunkach myśleć o co raz wyższych celach. Jako ostatni głos zabrał również dyrektor Akademii Młodych Wilków, Tomasz Mielewczyk. Opowiedział on o aktualnym rozwoju, pracy od podstaw przy wielu aspektach oraz planach na najbliższą przyszłość.

Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem oraz rozmowami między uczestnikami spotkania.

Podczas spotkania Klubu Biznesu przedstawiliśmy podsumowanie pracy klubu w ostatnich miesiącach. Zaprezentowaliśmy owoce projektu Nowa Karta, widoczne zarówno w grupach juniorskich, pierwszym zespole, jak i w ramach ogólnego funkcjonowania klubu. Widać już powstający, solidny fundament klubu. Doceniamy wszystkie osoby, które zaufały nam na początku projektu #NowaKarta i dziękujemy im za to. Widzimy, że to zaufanie do nas wzrasta i chcemy być nadal tego zaufania godni – podsumował dzisiejsze spotkanie wiceprezes, Adrian Lass.