Informacja dla członków stowarzyszenia

Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej MKS Bytovia Bytów są zobowiązani do corocznej opłaty składki członkowskiej. Prosimy osoby, które nadal nie uiściły opłaty o spłatę zaległości.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia każdy jego członek powinien wnieść jednorazową opłatę w wysokości 50 złotych raz do roku. W razie niedopilnowania obowiązku klub zastrzega sobie możliwość wykreślenia danej osoby ze stowarzyszenia.

DANE DO OPŁATY:

  • Odbiorca: MKS Bytovia Bytów
  • Numer konta: 54 1240 3783 1111 0000 4089 0335
  • Tytuł przelewu: Składka członkowska