komunikat

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd MKS Bytovia na podstawie uchwały nr 1/11/2019 podjętej zgodnie z § 21 ust.2, pkt.1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia na dzień 25.11.2019 r. na godzinę 18.00. Gdyby z powodu niskiej frekwencji, Zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin, tego samego dnia o godzinie 18.15. Zebranie odbędzie się w Klubie Olimpijczyka przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie.

Za Zarząd Klubu

Wiceprezes – Dariusz Kiedrowski
Sekretarz – Krzysztof Treder