Informacja dla członków stowarzyszenia

Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej MKS Bytovia Bytów są zobowiązani do corocznej opłaty składki członkowskiej.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia każdy jego członek powinien wnieść jednorazową opłatę w wysokości 50 złotych raz do roku. W razie niedopilnowania obowiązku klub zastrzega sobie możliwość wykreślenia danej osoby ze stowarzyszenia.

DANE DO OPŁATY:

Odbiorca: MKS Bytovia Bytów

Numer konta: 541240 37831 11100 00408 90335

Tytuł przelewu: Składka członkowska