Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i kontrahentów MKS Bytovii Bytów

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

 1. MKS Bytovia Bytów z siedzibą w Bytowie, ul. Mickiewicza 13, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług przez MKS Bytovia Bytów na podstawie umów zawartych przez MKS Bytovia Bytów.
 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w MKS Bytovia Bytów służy następujący adres e-mail: klub@bytoviabytow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: wykonania umów (na podstawie 6 ust. 1 lit.b) RODO); marketingu wlasnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną); realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez MKS Bytovia Bytów Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest: prawnie usprawiedliwiony interes MKS Bytovia Bytów (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w szczególności w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; Ustawa z dnia 20.03.2009r (Dz. U. 2017.0.1160) o bezpieczeństwie imprez masowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez MKS Bytovia Bytów podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych oraz archiwalnych, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
 7. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od MKS Bytovia Bytów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże MKS Bytovia Bytów może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy MKS Bytovia Bytów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.