Tag: nowy rok

Seniorzy

Co udało się zrobić?

Rok 2020 był dla nas wszystkich bardzo burzliwy i obfitował w wiele zaskoczeń. Chociaż było to wyjątkowych 12 miesięcy, to podsumujmy ten okres pod...