Komunikat

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Bytovia informuje o wiążących decyzjach dot. przyszłości klubu.

Po analizie sytuacji finansowo-organizacyjno-kadrowej klubu zarząd, główni sponsorzy i ludzie od lat znający realia bytowskiej piłki, wspólnie doszli do wniosku, że wystąpienie w rozgrywkach III ligi w nowym sezonie jest dzisiaj dla nas niemożliwe. Powstałe zobowiązania wobec wielu podmiotów nie pozwalają na ten moment podejmować dalece ryzykownych decyzji, które tylko pogłębią długi. Piłka nożna w Bytowie wymaga wielu zmian, które są możliwe tylko przy realizacji długoterminowych planów. Zaniedbania w szkoleniu młodzieży doprowadziły do tego, że nie potrafiliśmy odnaleźć talentów wśród niewątpliwie obiecujących juniorów. Budowa profesjonalnej akademii piłkarskiej pod marką Bytovii musi być kluczem w naszym rozwoju.

Oczywiście nie jest to możliwe bez zespołu seniorów. Dzisiaj, tj. 30.06.2021 r. zarząd klubu poinformował odpowiednie organy o nieprzystąpieniu do rozgrywek III ligi. Wobec takiej sytuacji pojawiło się ostatnio wiele wątpliwości dot. tego, w której lidze będziemy mogli zagrać w nowym sezonie. Zwróciliśmy się do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, który wyjaśnia co następuje. Zgodnie z postanowieniami &1 ust. 3 Uchwały nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełnienia klas rozgrywkowych w opinii tut. Departamentu z opisu stanu faktycznego omawianej sprawy oraz analizy wskazanego wyżej uregulowania wynika, że w przypadku klubu, który w wyniku sportowej rywalizacji spada z 2. ligi do 3. ligi, a następnie rezygnuje z udziału w rozgrywkach 3. ligi, klub ten winien być przesunięty do kolejnej niższej klasy rozgrywkowej, tj. rozgrywek 4. ligi. Rozgrywki czwartoligowe prowadzi już Pomorski Związek Piłki Nożnej, który po poniedziałkowym zarządzie wyda komunikat w tej sprawie. Jednocześnie rozwiązaniu ulegnie drużyna rezerw klubu, która w poprzednim sezonie mierzyła się w słupskiej klasie okręgowej.

To nie jest łatwy moment dla Bytovii. Czasem jednak trzeba wybrać drastyczne rozwiązania, zrobić krok w tył, aby w przyszłości stać się stabilnym klubem. Tego bardzo mocno potrzebujemy. Dlatego już dziś chcielibyśmy zaprosić wszystkich do tworzenia nowej Bytovii. Chcemy postawić na nową kartę w wydaniu bytowskiej piłki. Każda pomoc jest dla nas niezwykle cenna. Jesteśmy już dzisiaj wdzięczni wielu osobom, zwłaszcza największym sponsorom klubu, którzy ani przez moment nie myśleli o opuszczeniu “Czarnych Wilków” i bardzo nam teraz pomagają. Aby jednak odzyskać swój blask, potrzebujemy wsparcia wszystkich, i dużych, i średnich, i tych najmniejszych. Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna, aby postawić klub na nogi… A co potem? Budowa silnego klubu z prężnie działającą akademią, co najmniej na poziomie trzecioligowym, to w najbliższych latach absolutny plan minimum.

#nowakarta