Zasady sprzedaży karnetów i biletów

RUNDA JESIENNA – SEZON 2018/19

ZASADY SPRZEDAŻY KARNETÓW

1. Karnet obejmuje 10 (dziesięć) meczów w rundzie jesiennej sezonu 2018/19 które zostaną rozegrane na stadionie w Bytowie. W przypadku rozgrywania dodatkowych spotkań, np. w ramach Pucharu Polski kwestia ważności karnetów będzie rozpatrywana indywidualnie przed każdym spotkaniem.

2. Cena podstawowa karnetu wynosi:
a) 90 zł normalny i 63 zł ulgowy – zakupiony do 28.07.2018
b) 80 zł normalny i 56 zł ulgowy – zakupiony od 29.07.2018 do 11.08.2018
c) 70 zł normalny i 49 zł ulgowy – zakupiony od 12.08.2018 do 25.08.2018
Od 26 sierpnia karnety nie będą już sprzedawane.

3. Sprzedaż karnetów będzie odbywała się w następujący sposób:

a) rozpoczęcie sprzedaży przed rundą jesienną nastąpi w dniu 26.07.2017(czwartek) i będzie prowadzone codziennie) do 28.07.2018 r.
b) w pierwszym dniu sprzedaży( tj. w czwartek) oraz w drugim dniu sprzedaży (tj. piątek) do godziny 15.00 nastąpi rezerwacja miejsc z wyłącznością sprzedaży karnetów dla osób posiadających karnety w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018; pozostałe osoby będą mogły kupić karnety oraz bilety na miejsca, które nie są zarezerwowane.
c) od piątku 27.07.2018 od godziny 15.00 nastąpi uwolnienie zarezerwowanych i niewykupionych jeszcze miejsc, które zostaną przekazane do otwartej sprzedaży.
d) terminy i godziny otwarcia kas będą podawane w ogłoszeniach na stronie klubowej na bieżąco.

4. KARNETY ULGOWE mogą zakupić:
a) osoby w wieku 14 – 25 lat – uczniowie i studenci. Warunkiem zakupu karnetu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej. Należy podkreślić, że w przypadku studentów oprócz posiadania ważnej legitymacji studenckiej osoba musi znajdować się w przedziale wiekowym 18-25 lat.
b) osoby, które ukończyły 65 lat
c) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (osoba niepełnosprawna musi okazać podczas zakupu karnetu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
d) dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Zakupu karnetu może dokonać wyłącznie opiekun dziecka.
e) dzieci, które nie ukończyły 7 lat mogą zakupić karnet darmowy. Zakupu może dokonać wyłącznie opiekun dziecka. Karnet darmowy może być wydany tylko łącznie z karnetem opiekuna.

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych nie będzie wymagane utrwalenie wizerunku kibica (zdjęcie). Danymi osobowymi, które gromadzić będzie Organizator imprezy to imię i nazwisko oraz PESEL osoby dokonującej zakupu biletu lub karnetu.
2. Bilety będzie można nabywać w wyznaczonych kasach znajdujących się na obiekcie przy ul. Mickiewicza 13. Terminy i godziny otwarcia kas będą podawane w ogłoszeniach na stronie klubowej.
3. Ceny biletów wynoszą: 10 zł normalny i 7 zł ulgowy.
4. Bilety ulgowe mogą zakupić:
a) osoby w wieku 14 – 25 lat – uczniowie i studenci. Warunkiem zakupu biletu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej. Należy podkreślić, że w przypadku studentów oprócz posiadania ważnej legitymacji studenckiej osoba musi znajdować się w przedziale wiekowym 18-25 lat.
b) osoby, które ukończyły 65 lat
c) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (osoba niepełnosprawna musi okazać podczas zakupu biletu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
d) dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Zakupu biletu może dokonać wyłącznie opiekun dziecka.
e) dzieci, które nie ukończyły 7 lat mogą zakupić bilet darmowy. Zakupu może dokonać wyłącznie opiekun dziecka. Bilet darmowy może być wydany tylko łącznie z karnetem lub biletem opiekuna dziecka.
f) wszystkie osoby objęte akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora, na warunkach podawanych każdorazowo w ogłoszeniach na stronie Klubowej.
5. Od sezonu 2018/2019 istnieje możliwość zakupu biletu na trybunę VIP w cenie 40 zł. Ilość miejsc będzie ograniczona ze względu na niewielką ilość miejsc, którą Klub może udostępnić.