Dziękujemy za pomoc!

Dziękujemy bardzo za udostępnienie rusztowania na mecze Bytovii firmie „Trobud” Grzegorz Trojański. Dzięki ich pomocy możemy nagrywać i realizować transmisje domowych spotkań naszego zespołu!